Technická podpora:
777 317 393

Očkování v mimořádných situacích

Online přenos se koná 3. listopadu 2020 od 17:00 do 18:30.

Program webináře

První část on-line semináře bude zaměřena na aktuální téma očkování v době epidemií a pandemií. MUDr. Hana Cabrnochová, MBA vás seznámí s doporučeními pro Českou republiku a MUDr. Daniel Dražan bude hovořit o mezinárodních doporučeních.

V druhé části přijde řada na praktické aspekty očkování – schémata, koadministrace, kontraindikace, intervaly, vazba na úhrady a další.

Během živého přenosu bude možnost pokládat otázky, na které přednášející odpoví na konci vysílání.

Vzdělávací akce je pořádána dle vzdělávacího řádu SPLDD ČR a je ohodnocena 2 kredity.
Kredity budou členům přičteny automaticky nejpozději do 14 dnů od zhlédnutí webináře.

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

MUDr. Hana Cabrnochová, MBA

Místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Vedoucí katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha

MUDr. Daniel Dražan

MUDr. Daniel Dražan

Člen výboru České vakcinologické společnosti ČLS JEP
Praktický lékař pro děti a dorost

Technická podpora:
777 317 393